وب سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی عطار به این آدرس منتقل شده است!
شما همچنین میتوانید برای دریافت نوبت از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و سایر مراکز درمانی سراسر کشور، اپلیکیشن اندروید نوبت دهی را به صورت رایگان دانلود نمایید!

دانلود رایگان اپلیکیشن نوبت دهی